UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Zapojení studentek do sbírkové akce Světluška

V úterý 8. září se žákyně ze Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo, s.r.o., oboru Sociální činnost opětovně zapojily coby dobrovolnice do celostátní sbírky Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu fungující od roku 2003. Pomáhá těžce zrakově postiženým směřovat k samostatnosti a žít život podle vlastní volby.

Světluška podporuje nejen zrakově postižené, ale také organizace, které jim pomáhají, mj. i v oblastech osobní asistence a odlehčovací služby, průvodcovské a předčitatelské služby, výcviku vodících a asistenčních psů nebo v oblasti zájmových aktivit a sportu.

Naše žákyně ochotně na ulicích oslovovaly potencionální dárce, kterým prodávaly propagační předměty, a do zapečetěných pokladniček vysbíraly téměř pět tisíc korun.

Touto svou aktivitou přispěly na pomoc neziskovým organizacím, které pomáhají handicapovaným k samostatnosti a soběstačnosti, a zároveň jako žákyně oboru Sociální činnost poznaly blíže další oblast sociální práce.