UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Vzdělávání zaměstnanců SČMSD

Informace o projektu financovaném z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Svaz českých a moravských spotřebních družstev připravil v rámci Výzvy č. 110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II! pro zaměstnance svých členů vzdělávací projekt, jehož cílem je zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců.

Projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010919 je financován z Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost a bude realizován v období červen 2019 až červen 2022.

Projekt zahrnuje 3 podporované aktivity: měkké a manažerské dovednosti, obecné IT a ekonomické, účetní a právní kurzy. Rozhodující část získaných finančních prostředků bude směrována na vzdělávání provozních zaměstnanců maloobchodních jednotek členských subjektů Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

COOP