UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ SČMSD PELHŘIMOV, S.R.O.

ADRESS

Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov

CONTACTS

CONTACT PERSON

  • Mgr. Libor Capák
    ředitel školy

PHOTOGALLERY

About school

V roce 1981 zahájilo svoji činnost Střední odborné učiliště společného stravování v Pelhřimově jako nejmodernější zařízení v republice pro přípravu učňů v oborech kuchař-číšník pro Svaz spotřebních družstev. Od září tohoto roku začalo studovat 353 žáků – učňů, ve 13 třídách. Do provozu byl uveden blok školy, část domova mládeže a školní jídelna. V dalším roce byla dokončena druhá část domova mládeže a 1. května1983 byl slavnostně otevřen hotel Rekrea. Střední odborné učiliště společného stravování v Pelhřimově zajišťovalo přípravu učňů pro Jednoty SD Jihočeského kraje (mimo Jednoty SD Volyně a Vimperk), pro Jednotu SD Havlíčkův Brod a pro Jednotu SD Benešov. Tento stav trval do roku 1989. V těchto letech byla škola každoročně pořadatelem krajského kola soutěže odborných dovedností učňů v oboru kuchař a číšník, dvakrát byla škola pověřena organizací národního kola této soutěže. Ve všech ročnících stáli učňové školy na nejvyšších stupních v krajských kolech, škola měla i vítěze národních kol.

Od školního roku 1988/89 jsme zavedli studijní čtyřleté obory kuchař-číšník, od školního roku 1990/91 jsme rozšířili vzdělávací nabídku o pětileté studium hotelové školy a od školního roku 1993/94 o tříletý učební obor cukrář-cukrářka. Pro absolventy učebních oborů kuchař-číšník a cukrář jsme zavedli nástavbové studium "podnikání“ 1996/97. Škola byla jako společnost s ručením omezeným založena notářským zápisem ze dne 7. prosince 1992 na Státním notářství pro Prahu 1 a byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu České Budějovice oddíl C, vložka 2475 ke dni 1. leden 1993.

Škola za dobu své existence vychovala stovky odborníků a získala uznání a respekt mezi odbornou i laickou veřejností. Dokladem úspěšné práce jsou dosažené výsledky v odborných, sportovních a jazykových soutěžích v rámci okresu, regionu, České republiky i na mezinárodním poli.

Škola má k dispozici vedle klasických učeben rovněž odborné učebny pro stolničení a technologii, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky. Škola zajišťuje teoretické vyučování, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování v komplexním zařízení. V uzavřeném komplexu školy je Domov mládeže pro studenty a žáky se vzdálenějším bydlištěm nebo komplikovaným dopravním spojením do školy. Cena za ubytování: Kč 1 100,- a za celodenní stravování: Kč 1 200,- měsíčně

K hlavním činnostem a cílům společnosti patří zajišťování výchovy a vzdělávání žáků a dospělých pro výkon odborných gastronomických činností a příprava na povolání týkající se hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání na základě zákona 179/2006 Sb., poskytujeme stravovací a ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností, dále využíváme školní kuchyň, jídelnu a domov mládeže.

Zajišťujeme zkoušky profesní kvalifikace v oboru gastronomie: příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek, složitá obsluha hostů a zkoušky profesní kvalifikace v oboru cestovního ruchu: průvodce cestovního ruchu. Ve spolupráci s ÚP spolupracujeme na rekvalifikacích v gastronomických oborech: kuchař, číšník a zajišťujeme praktickou část i pro rekvalifikace v cukrářských oborech. Pro přípravu slouží areál budov, ve kterém se nachází budova školy, školní kuchyně a jídelna i domov mládeže s ubytovnou.

Škola disponuje 14 učebnami pro výuku, z toho jsou dvě jazykové učebny, dvě učebny výpočetní techniky a jedna chemická laboratoř. Praktická cvičení z oboru probíhají v laboratorní kuchyni (cvičné kuchyni) nebo v učebně stolničení. Odborný výcvik probíhá ve školní kuchyni, v cukrářská dílně, školní jídelně nebo na sjednaných (smluvních) pracovištích v rámci města, okresu a kraje, i na zahraničních pracovištích, která poskytují žákům SŠ i studentům VOŠ dostatek pracovních zkušeností. Pro žáky, kteří nemohou do školy denně docházet, nebo dojíždět, nabízí škola ubytování ve vlastním domově mládeže. Zde pro ně kromě ubytování a celodenního stravování zajišťuje i výchovu mimo vyučování.

Přehled pracovišť zajišťujících odborný výcvik a praktické vyučování v oborech:

  1. školní praxe v prostorách školy: Školní kuchyně, školní jídelna, cukrářská dílna a recepce školy

  2. domácí praxe na pracovištích regionu: Hotel Slávie Pelhřimov, restaurace Na Náměstí, NEZA s.r.o., Dům pro seniory Pelhřimov, Cukrárna Adélka Pelhřimov, Výrobna lahůdek Svobodová, Fit Farma Pelhřimov, Pekařství Sankot, hotel Vltava Červená nad Vltavou, Hotel Kotyza a hotel Jirmásek Humpolec, Resort Sv. Kateřina Počátky, hotely Bohemia a Regent v Třeboni

  3. zahraniční praxe: Thermen Club Hotel Bad Füssing