UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Veselé Velikonoce Vám přeje Skupina COOP!

Přejeme Vám veselé Velikonoce a velikonoční týden.