UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


V obchodech lidé loni odevzdali 50,2 tuny použitých baterií, o 14 % více než v roce 2014

Recyklace použitých baterií roste, celorepublikově meziročně o 13 %. Baterie odevzdávají děti ve škole i zaměstnanci ve firmách. Stále větší oblibu získávají také sběrné boxy v maloobchodních sítích – zde loni skončilo 50,2 tuny baterií, což je 14% růst oproti roku 2014 (po zpětném připočtení výsledků Skupiny COOP). Nejvíce, přes 10 tun, jich vytřídili ve Skupině COOP, nejlepší prodejnou byl s 846 kg Globus v Poděbradské ulici v Pardubicích.

Odevzdávat použité baterie v maloobchodních řetězcích se učí stále více lidí. Loni jich právě tam skončila 4 %. „Odevzdávat baterie tam, kam chodíme nakupovat, je velmi snadné – jak z hlediska času, tak dostupnosti. S obchodními řetězci intenzivně spolupracujeme již několik let a aktuálně zajišťujeme svoz použitých baterií ze 4 300 provozoven,“ vysvětluje Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT. V roce 2015 bylo v maloobchodech odevzdáno 50,2 tuny použitých baterií. Oproti roku 2014 se jedná o 14% nárůst.

Nejvíce baterií Češi odevzdali v obchodech Skupiny COOP, přes 10 tun. Tento řetězec těží především z dobré dostupnosti i v lokalitách vzdálených od větších aglomerací. COOP tak nejen díky tomu tvoří téměř 50 % sběrných míst v rámci prodejní sítě. „Díky působnosti v regionech a menších obcích fungují naše prodejny coby jedno z míst setkávání občanů. Naše prodejny tvoří důležitý sociální prvek na menších obcích. Družstevní prodejny COOP jsou osobnější než konkurence, vždyť zákazníci a zaměstnanci se často dobře znají a jsou sousedy. Velký důraz tak klademe na zaměstnanost a rozvoj regionů. To souvisí s šetrným nakládáním s odpady i podporou například oblasti recyklace baterií,“ upřesňuje Pavel Březina, předseda Skupiny COOP. „Prodejny Skupiny COOP jsou dobrým příkladem fungování zpětného odběru – nejezdíme totiž na jednotlivé prodejny, ale COOP sám shromažďuje baterie na centrálních místech, odkud je pak svážíme. K ekologii tak vlastně pomáhá dvakrát,“ doplňuje Petr Kratochvíl.