UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Tři králové byli čtyři

Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na podporu lidí v nouzi. Prostřednictvím Charity ČR tak můžeme pomoci svým bližním.

Letos se úkolu koledníků ujali studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost ze střední školy na Přímětické. V ulicích Znojma tak lidé mohli potkat hned několik skupin Kašparů, Melicharů a Baltazarů, kteří pak na veřeje domů a různých institucí či podniků napsali křídou své iniciály K+M+B. Za dobrovolné příspěvky věnovali dárcům drobné propagační předměty Charity ČR.

Jedna trojice však byla netradiční. Tvořili ji králové čtyři. Tři studentky doprovázel totiž i jeden spolužák, který měl na koruně iniciály JM. Na můj dotaz, co písmena znamenají, odpověděl: „Jan Motáček, tak se přece jmenuji!“

Tři králové byli tedy 6. ledna 2017 ve Znojmě čtyři.

 

Mgr. Kateřina Kotoučová