UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Sváteční ohlédnutí do minulosti

Vznik samostatného Československého státu v roce 1918 otevřel novou vývojovou etapu pro družstevní hnutí. 

První roky po skončení I.světové války byly spojeny s rychlým přirozeným růstem spotřebních družstev.V podmínkách fungujícího tržního hospodářství byla spotřební družstva svépomocnými zájmovými organizacemi s demokratickou správou, která ve své činnosti uplatňovala tradiční družstevní principy.

Význam spotřebních družstev se projevil zejména v období hospodářské krize v letech 1929 - 1935 v rozsáhlé podpoře nezaměstnaných a stávkujících dělníků.

Podle údajů Státního statistického úřadu bylo na počátku 30.let 20.století v Československu 1 474 spotřebních družstev, která měla 910 705 členů a 4 952 prodejen.

T. G. Masaryk se vždy zajímal o nové myšlenky a projekty a tak mohl být potěšen, když ho vydavatelství Družstevní práce zvolilo před Vánocemi roku 1935 svým čestným členem, když předtím ke svým 85. narozeninám dostal darem od Družstevní práce vydanou knihu vzpomínek Jana Herbena, obsahující kapitolu o Masarykovi.