UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ZNOJMO, S.R.O

ADRESS

Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo

IČ: 47900211
IZO: 110012364

CONTACTS

CONTACT PERSON

  • Mgr. Libor Hanzal
    ředitel školy

VIRTUAL TOUR

Virtual tour

About school

Naše škola patří mezi největší a nejmodernější soukromé školy v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici střed-ního vzdělávání ve znojemském regionu a připravuje žáky oborů vzdělání s výučním listem a maturitní zkouškou k úspěšnému vstupu na trh práce. Absolventům tříletých oborů s výučním listem nabízí možnost nástavbového studia. Škola se zaměřuje na získávání odborných znalostí nejen v prostředí školy, ale i na pracovištích sociálních partnerů v Česku i zahraničí.

SOU a SOŠ jsou držitelem ocenění Škola roku 2014, Světová škola, Spokojený zákazník, Pečetě kvality a Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS a Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001.

Zájemci o studium si mohou vybírat z tříletých oborů vzdělání: 23-68-H/01 Automechanik, 33-56-H/01 Truhlář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník a 69-51-H/01 Kadeřník , z čtyřletých oborů vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus, 63-41-M/01 Podnikání, obchod a služby,69-41-L/01 Kosmetička, 75-41-M/01 Sociální činnost, 65-42-M/02 Cestovní ruch, z dvouletýchoborů nástavbového studia: 64-41-L/51 Podnikání, 65-41-L/51 Společné stravování, 64-41-L/51 Vlasová kosmetika či rozšířit své vzdělání formou dálkového studia oboru 64-41-L/51 Podnikání. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti obchodu, společného stravování, cestovního ruchu, sociálních služeb i v dalších oblastech podnikatelské sféry.

Škola klade důraz na propojení teoretické výuky s reálnou praxí. Studenti se účastní prestižních společenských akcí u nás i v zahraničí, sklízí úspěchy v odborných i všeobecně zaměřených soutěžích, sbírají zkušenosti v zahraničí, realizují se ve studentských společnostech. Využívají doplňkové formy studia – odborných kurzů: barmanský, sommelierský, baristický, studené kuchyně, vyřezávání ovoce, přípravy pizzy atd. Specializaci získávají v zájmových kroužcích, z nichž nejpopulárnější je kroužek sommelierský, určený pro začínající odborníky v oblasti vína či baristický, vychovávající znalce kávy.

Škola disponuje moderně vybavenými učebnami pro teoretickou i praktickou výuku. V budově školy se nachází multimediální učebna pro výuku cizích jazyků, učebna technologie přípravy pokrmů, stolničení, kadeřnická a kosmetická provozovna, školní restaurace, kávový bar. Vedle školních provozů probíhá praktické vyučování i na pracovištích regionálních podniků a firem. Žáci mohou využívat v době výuky i mimo ni moderní tělovýchovný areál.

Škola je zapojena do programu Erasmus+, který žákům umožňuje účast na odborných zahraničních stážích. Studenti tak získávají možnost vycestovat za praxí i poznáním do států Evropské unie – Německa, Finska, Španělska (Tenerife), Portugalska (Azorské ostrovy), Anglie, Irska, ostrov Martinik a dalších zemí.

O dění ve škole informují internetové stránky, regionální tisk či školní časopis Tahák z Přímky.