UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Skupina COOP společně s Plzeňským Prazdrojem podpořila Fond kulturního dědictví nadace VIA

Rozvoj venkova, oživení drobných památek místního významu, úcta lidí k místu, kde žijí a podpora sousedské sounáležitosti. To jsou cíle programu Nadace Via - Fond kulturního dědictví, který se rozhodl podpořit Plzeňský Prazdroj společně se spotřebními družstvy Skupiny COOP.

Symbolický šek s částkou 215 tisíc korun dnes předali zástupci pivovaru Plzeňský Prazdroj a spotřebních družstev COOP na Retail summitu 2016, třídenní konferenci, kde se setkávají a sdílejí své zkušenosti zástupci českých a středoevropských podniků. Částka bude použita na podporu projektů neziskových organizací, farností či obcí, které usilují o obnovu drobných památek lokálního významu, se zapojením místních obyvatel. Podpořeny budou vybrané projekty, kde místní obyvatelé společně opraví drobnou památku v okolí.


„Naše piva vyrábíme z lokálních surovin – sladu, chmele, vody a jejich kvalita je pro výrobu našich piv stěžejní. V Čechách patříme k největším odběratelům sladovnického ječmene, podporujeme šlechtění českých sladovnických odrůd a jejich rozšíření na českých polích. Máme nepřímý dopad na zaměstnanost desítek tisíc lidí, z nichž podstatná část pracuje v zemědělství. To všechno jsou důvody, proč nejsme lhostejní k tomu, jak vypadá český venkov,“ vysvětluje Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace v Plzeňském Prazdroji.


 „Podpora míst, kde působíme, je pro nás klíčová; zejména podpora lokální zaměstnanosti a místních komunit. Rádi jsme přijali možnost podílet se na tomto projektu, který je zaměřen na obnovu památek v okolí našich prodejen,“ uvedl Lukáš Němčík za skupinu COOP, která provozuje téměř 3 tisíce prodejen po celé České republice s hlavním zastoupením v regionech.


Šanci na podporu z programu Fond kulturního dědictví mají projekty, které do oprav a oživení památky zapojí co nejvíce místních obyvatel podle jejich možností, zájmů a schopností, využívají i historii památky, místní tradice, genius loci a potenciál místní komunity. Důležitá je spolupráce místních aktérů – občanů, neziskových organizací a veřejné správy. Obnovená památka by měla i v budoucnu sloužit k dalším komunitním aktivitám. Vítězné projekty mohou získat až 40 tisíc korun na obnovu a oživení památky, další 2 tisíce korun na odborné konzultace a účast na úvodním semináři a závěrečném setkání zástupců všech podpořených projektů.
Uzávěrka přijímání žádostí do programu je v pondělí 7. března 2016 o půlnoci, podpořené projekty budou zveřejněny ve středu 13. dubna. 
Fond kulturního dědictví Nadace Via


Cílem programu je pomoci místním komunitám s hledáním jejich vlastních kořenů a identity prostřednictvím společných oprav drobných památek v krajině. Lokální neziskové organizace mohou pro své projekty získat grant až do výše 40 tisíc korun. Program je financován z darů firemních a individuálních dárců z České republiky, krajanů v USA a členů Via Foundation Czech Heritage Society.Více informací o programu zde.