UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


S Přímkou do Evropy

Prvního května si připomeneme 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.

Díky Evropské unii dnes žijeme ve svobodě, cestujeme po Evropě jen s občankou a můžeme podnikat v zahraničí. Co ale stálo za jejím vznikem? Zjednodušeně řečeno potřeba chránit evropskou ekonomiku a hodnoty, jako jsou demokracie a lidská práva, kterou prohloubila druhá světová válka. Právě po ní se Evropa rozpadla na dva neslučitelné světy – demokracií a volným trhem poháněný západ a komunismem a centralizovanou ekonomikou svíraný východ. Po pádu sovětského impéria vznikla v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy Evropské unie, ke které jsme se společně s dalšími zeměmi visegradské čtyřky připojili v květnu roku 2004 i my.

Na připomínku tohoto výročí mají žáci střední školy na Přímětické možnost zhlédnout komorní výstavu ve 3. podlaží a pomocí chytrých telefonů si také mohou na jednom z panelů načíst QR kód a podívat se na krátké výukové video o Evropské unii. Své znalosti o EU si následně prověří ve vědomostním kvízu v hodinách občanské nauky, základech společenských věd nebo dějepisu.

V červnu se pak budou konat volby do Evropského parlamentu. Na Přímce si vyzkoušíme tyto volby nanečisto ve dnech 21. – 22. 5. 2024. Jejich organizaci si vezme na starost Studentský parlament. Po celé republice také proběhne řada akcí v souvislosti s Evropskou unií.

 

Mgr. Kateřina Kotoučová

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.