UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Rozumíme označování potravin? Aneb jak se vyznat v informacích na obalech potravin?

Pro Čechy je kvalita potravin dlouhodobě jeden z klíčových faktorů, podle kterého se rozhodují při nákupu. Češi se ale čím dál více také zajímají o původ potravin a studují informace uvedené na obalech.

Kromě informací uvedených na etiketě pomáhaj i loga s označením kvality, jako je značka Klasa. Dalším označením, podle kterého se zákazníci orientují, je např. Regionální potravina.

 

 

 

Co musí etikety obsahovat:

 

-          Název potraviny

Na obalu musí být označený zákonný název potraviny. Musí obsahovat informace o fyzickém stavu potraviny nebo o zvláštní úpravě, kterou potraviny prošla.

 

-          Množství

Čisté množství potravin se vyjadřuje v objemových a hmotnostních jednotkách.

 

-          Složení potravin (seznam složek)

Seznam obsahuje všechny složky potraviny seřazené sestupně podle hmotnosti.

 

-          Trvanlivost

Zde je zapotřebí rozlišit dvě hlavní možnosti pro vyznačení data spotřeby:

o   Datum použitelnosti („Spotřebujte do“) se uvádí u potravin, které podléhají rychle zkáze a musí být rychle spotřebovány.

o   Datum minimální trvanlivosti („Minimální trvanlivost“) se uvádí u potravin, které se rychle nekazí.

 

-          Alergeny

Alergeny musí být vždy odlišeny od ostatních složek. Celkem máme 14 druhů alergenů.

 

-          Původ výrobku

U potravin musí být vždy uveden název a adresa výrobce, balírny nebo dovozce.

 

-          Výživové hodnoty

Tabulka nutričních hodnot nám říká, jak energeticky a nutričně bohatá je daná potravina. Energetická hodnota se uvádí v kilokaloriích (kcal) a v kilojoulech (kJ).

 

-          Loga kvality

Pokud výrobce či producent získá ocenění kvality, je povinen tato loga umístit na obal.