UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Organizace EuroCOOP zasedla po 7 letech opět v České republice.

Zasedání organizace proběhlo v Evropském městě kultury roku 2015 – Plzni a zabývalo se otázkami podpory spotřebních družstev (vystupujících většinou pod značkou COOP) coby férového způsobu podnikání. Spotřební družstva jsou nejvíce regionálními maloobchodními prodejci v Evropě vlastněna obyvateli jednotlivých států nikoliv mezinárodními korporacemi. Díky zcela demokratickému řízení prostřednictvím volených orgánů představují jiný způsob podnikání umožňující zapojení běžných obyvatel do fungování družstev. Cílem je také větší tlak na Evropskou unii při podpoře spotřebních družstev vlastněných obyvateli jednotlivých států a lokálně působících vůči nadnárodním řetězcům.

Jednotlivá družstva působí ve svých regionech a tak umožňují spolupráci na lokální úrovni. Podobný model fungování je společný pro spotřební družstva i v ostatních státech Evropy. Podporuje se tím zaměstnanost v regionech a v mnoha státech také družstva podporují místní komunity například při organizaci kulturních akcí. Pozice na trhu se různí. V mnoha státech například Itálii, Skandinávii, Švýcarku jsou družstva COOP jedničkou na trhu. V ostatních státech patří mezi hlavní obchodníky. Provozují prodejny od malých po velké hypermarkety. Z ostatních služeb je významná produkce vlastních privátních značek a realizace doprovodných služeb pro zákazníky. Ty se také liší v jednotlivých státech – bankovnictví, turismus, čerpací stanice, mobilní operátoři, právní služby, školství a další.EuroCOOP se ve své činnosti soustředí na podporu spotřebních družstev i v rámci Evropské unie a větší podpory ve státech, kde působí. Pro rok 2016 jsou klíčové i otázky trvale udržitelného rozvoje a ekologického nakládání s odpady. Významné projekty budou i v oblastech e-commerce, logistiky, centrálního nákupu a větší práce se členy družstev. Ty se budou muset více soustředit na efektivní způsob řízení a vylepšení své organizační struktury. 


EuroCOOP

Organizace byla založena v roce 1957 a dnes zastupuje více než 5000 místních a regionálních družstev v 19 státech, s více než 32 miliony členů na celém kontinentu. Primárně působí v potravinářském a non-potravinářského maloobchodu, zaměstnávají okolo 500.000 zaměstnanců na 36 000 prodejních míst. Celkově realizují okolo 76 miliard € a tím představují největší maloobchodní prodejce v Evropě. V mnoha státech mají také podporu národních vlád.

 

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP)


Sdružuje 47 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2.800 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 350.000 m2 a zaměstnávají na 14.000 lidí. V roce 2013 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě 26,9 mld. Kč. Počet členů družstev je cca 150 000.Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. V prodejnách COOP je k dispozici rovněž více jak 600 vlastních privátních značek. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 10 středních odborných škol, Manažerský institut, mobilního virtuálního operátora COOP Mobil, nebo půjčovnu automobilů pod značkou Europcar. 

Na tiskové konferenci odpovídal na dotazy:


Zdeněk Juračka – předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev,  člen EuroCOOPu (Skupina COOP – Česká republika)

Todor Ivanov – generální sekretář EuroCOOP 

Duncan BOWDLER -  president EuroCOOP The Co-operativeGroup(Velká Británie)The Co-operativeGroup je britské spotřební družstvo s různorodou škálou maloobchodních podniků, včetně: prodej potravin, pojištění, pohřební služby, právní služby, prodej elektroniky a další.
• 5 000 prodejních míst
• 14 miliard € maloobchodní obrat
• 70 000 zaměstnanců• 9 milionů členů

Juhani ILMOLA – vicepresident EuroCOOP SOK Corporation(Finsko)SOK Corporation je finská síť družstev působící v oblasti maloobchodu a služeb. Kromě maloobchodu provozuje i bankovní služby, čerpací stanice, nebo operuje v cestovním ruchu.
• Vedoucí postavení na trhu 47%
• 11,3 miliard € maloobchodní obrat
• 2,1 milionů členů z 5,3 milionu obyvatel
• 1,646 prodejních míst
• S-Bank: 2,6 milionu zákazníků
• 40 000 zaměstnanců