UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Návštěva senátora na znojemské Přímce: Z tovaryšů děláte mistry

Senátor diskutoval na Přímce s učiteli

Soukromé versus veřejné školy. Státní maturitní zkoušky na odborných školách. Praktická výuka a závěrečné zkoušky v době distanční výuky. Návrat žáků do škol, plánované testování. Rámcové vzdělávací plány, školní vzdělávací plány. Dopravní situace: Kasárna, Bantice, Blížkovice, obchvat Znojma. Muchova epopej znovu v Moravském Krumlově…

Mgr. Tomáš Třetina, senátor za obvod Znojmo, zastupitel Jihomoravského kraje, starosta města Moravský Krumlov, si ve svém náročném časovém programu udělal čas na neformální popovídání s učiteli. Přijal pozvání Mgr. Libora Hanzala, ředitele SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., a navštívil školu, která v rámci celého Jihomoravského kraje patří k těm největším.

Slovy chvály směrem k řediteli i všem pedagogům školy senátor rozhodně nešetřil: „Odvádíte kus poctivé práce, které si velmi vážím. Zejména v dnešní situaci vážného epidemiologického průšvihu jsou podmínky k pedagogické práci velmi těžké. Byli jste hozeni do vody a plavete skvěle. Učitelé jsou prostě zodpovědní, vím o tom své, vždyť jsem sám učitel. Děkuji vám za to, jak vše zvládáte. Nikdo z nás si danou situaci nedovedl vůbec představit. To, že se postupně z této situace dostaneme, je i vaší zásluhou, neboť pomáháte udržet klid ve společnosti. Jste školou, která má v regionu jméno. Tak vysoký počet žáků, které vzděláváte, jen podtrhává moje slova pochvaly. Studoval jsem vaše webové stránky a žasl, co vše realizujete! Z tovaryšů děláte mistry!“

Setkání proběhlo v pátek 12. 2. 2021. v odborné učebně technologie SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., v níž své praktické dovednosti získávají především žáci oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví a turismus.

„V této učebně se běžně dveře netrhnou. Dnes zde vidíte jen hrstku žáků, kteří využívají možnosti odborných konzultací. Cením si toho, jaké zde máme aktivní žáky i pedagogy. Zejména v této době se ukázalo, jak je kdo samostatný, důsledný, pracovitý, zkrátka kterými klíčovými kompetencemi na jaké úrovni disponuje,“ zhodnotil Mgr. Libor Hanzal.

„Vše, co jsem tu měl možnost ochutnat, ale zejména spatřit, bylo skvělé. Děkuji vám za vaši práci. Věřím, že i díky vám si naše společnost s důsledky z krize poradí s co nejmenšími škodami. Zůstávejte ve zdraví, přeji všechno dobré a těším se s vámi na viděnou v Krumlově – již brzy tam zase budeme mít Muchovu epopej!“

Závěrečná senátorova slova byla zároveň pozvánkou. Tak tedy na viděnou, vážení čtenáři!

Autor textu: Mgr. Ludmila Karpíšková