UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Mladí řemeslníci z Přímky ovládli Senát celou pětinou

Erika Juránková, Štefan Kováč, Zuzana Procházková, Otmar Střecha, Alexandr Puda a Vladimíra Gerbelová. Těchto šest jmen zaznělo v úterý 4. října v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR při vyhlašování výsledků soutěže Mladý řemeslník roku 2016 organizované Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pod záštitou I. místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysla Sobotky.

Nominovaní žáci byli hodnoceni nejenom s ohledem na své studijní výsledky, ale právě zejména s ohledem na úroveň svých praktických dovedností souvisejících s daným oborem vzdělání, své úspěchy ve vnitrostátních či mezinárodních soutěžích souvisejících s daným oborem vzdělání a svůj „zápal“ pro věc. Konkrétní jména představují konkrétní činy. Ocenění žáci jsou důkazem toho, že obory SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. mají budoucnost: Erika Juránková reprezentovala obor Cestovní ruch, Štefan Kováč Hotelnictví a turismus, Zuzana Procházková Podnikání, obchod a služby, Otmar Střecha obor Mechanik opravář motorových vozidel, Alexandr Puda obor Truhlář a Vladimíra Gerbelová obor Sociální činnost.

Vyhlášeným kritériím soutěže vyhovělo 30 žáků z 11 středních škol, které jsou členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Skupina škol patřících pod SČMSD se na celkovém počtu podílela celou třetinou, získala 10 ocenění (Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. – 6 žáků, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. - 2 žáci a Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. – 2 žáci).

Akce byla zakončena opravdu důstojně. Rodinní příslušníci, zástupci vedení škol a pedagogičtí pracovníci, kteří se slavnostního vyhlášení výsledků soutěže zúčastnili, obdivovali při prohlídce historických prostor Senátu zlaté ručičky řemeslníků, jež se podílely na výstavbě i výzdobě prostor vybudovaných před pěti staletími za Albrechta z Valdštejna. Ať žijí řemeslníci!

 

Mgr. Ludmila Karpíšková