UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Mladí manažeři z Přímky na finále soutěže UNISIM

Tým HT neboli Hotelnictví a turismus reprezentoval SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. v celostátní manažerské soutěži. Ze 120 soutěžních týmů postoupili mezi 16 TOP

Letos poprvé se žáci znojemské Přímky rozhodli poměřit své síly a znalosti z oblasti managementu s dalšími školami. Společnost UNISIM každoročně pořádá manažerskou soutěž pro střední a vyšší odborné školy z celé republiky.

První on-line kola soutěže se konala již v průběhu měsíce března. Této úvodní části se účastnilo přes 120 soutěžních týmů, ve finále soutěže v Praze se následně utkali vítězové jednotlivých kol.

Celkem šestnáct soutěžních dvojic se sešlo ve středu 10. 4. 2024 v sídle společnosti Unicorn, která celou akci sponzorovala. Přímku reprezentovali žáci třetího ročníku oboru Hotelnictví a turismus Luboš Dufek a Marek Jan Pečer.

„V první části finálového dne jsme měli za úkol vytvořit, propagovat a prodat produkty cestovního ruchu. Sáhli jsme po osvědčených zájezdech a do soutěže vstoupili jako leadeři trhu. Konkurence však byla opravdu silná a nikdy se nevyplatí ji podceňovat,“ komentuje své působení v soutěži Marek Pečer.

„Přes nečekané zvraty v prvním kole jsme dále bojovali za co nejlepší umístění v kole druhém. Tentokrát měla soutěž ověřit, zda se dokážeme orientovat i v oblasti elektroniky. Ačkoliv obor elektro nebyl naším favoritem, podařilo se nám dosáhnout prozatím nejlepšího osobního výsledku,“ doplňuje Luboš Dufek.

„Žáci nakoukli pod pokličku dravého prostředí reálného dění na trhu. Jejich úspěch v této soutěži bude dobrým příkladem pro jejich mladší spolužáky. Příští rok se určitě opět zúčastníme, protože nejen příprava, ale i soutěž samotná byla nejen o získávání praktických zkušeností z oblasti ekonomiky a managementu, ale současně i zábavou,“ shrnula Ing. Linda Struhařová, učitelka ekonomických předmětů SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Ing. Linda Struhařová a Mgr. Ludmila Karpíšková