UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Dobrovolnictví studentek ze znojemské Přímky

V nelehké době pandemie je potřeba si pomáhat. To si uvedomují i studentky ze znojemské Přímky, z oboru Sociální činnost, které se zapojily do dobrovolnické činnosti

Ve spolupráci s Oblastní Charitou Znojmo se v sobotu 21. listopadu dvě studentky třetího ročníku ze znojemské Přímky – Kristýna Mecová a Viktorie Tejralová zapojily do tradiční Potravinové sbírky, která probíhala v Hypermarketu Albert ve Znojmě na Vídeňské ulici. Při této akci se podařilo nashromáždit celkem 2 646 kg potravin a drogerie. „Lidé ukázali, že tato doba koronavirová není beznadějná. Obdivujeme dárce, kteří přišli a přinesli trvanlivé potraviny, dětskou stravu, ale také kosmetiku. Opět se ukázalo, že jsou lidé štědří i v této nelehké době a pod rouškami jdou vidět vstřícné obličeje nejen dárců potravin, ale také zaměstnanců charity a nás všech dobrovolníků.“ Děvčata dále ještě dodala: „Je vidět, že lidé ještě nejsou tolik sobečtí, ale myslí i na ostatní, protože sami nevíme, kdy to můžeme potřebovat a kam nás život zavede.“

Potraviny budou uloženy v potravinové bance a budou použity na pomoc rodinám s dětmi a lidem v tísni na znojemském okrese.

Další studentka, která se ochotně zapojuje do dobrovolnických aktivit je také žákyně třetího ročníku – Klára Podubecká. Ta neotálela ani minutu a na výzvu své třídní učitelky Mgr. Marcely Sabové a vrchní sestry Domova pro seniory Jevišovice se rozhodla pomáhat právě zde. V Domově strávila, jak sama říká, krásných, ale náročných 14 dnů. Její motto zní: „Mám dobrý pocit, že mohu pomáhat druhým. Beru to téměř jako svou povinnost. Mám čas, jsem mladá a zdravá, tak proč nepomoci jinde“.

Na závěr je třeba podotknou i fakt, že během dobrovolnických činností děvčata zvládala i distanční výuku, která je pro ně v tuto chvíli povinná.