SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Zástupci Skupiny COOP jednali s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem

Dne 14.4.2016 proběhlo v sídle spotřebních družstev COOP v Praze jednání hejtmana Kraje Vysočina MUDr.Jiřího Běhounka s předsedou představenstva Skupiny COOP Ing. Pavlem Březinou a za přítomnosti předsedů spotřebních družstev regionu Vysočina COOP HB Havlíčkův Brod a COOP družstvo Velké Meziříčí. Důvodem schůzky byla otázka dalšího udržení prodejen COOP na Vysočině, která je svojí rozdrobenou sídelní strukturou a velkým podílem malých obcí maloobchodně obsluhována především právě prodejnami COOP. Velmi podnětná a konkrétní diskuze otevřela otázky zájmu zachování provozoven v obcích různé velikosti, zajištění servisu místním obyvatelům, dobré provozní podmínky i otázky dalšího financování sítě prodejen. Rovněž bylo hovořeno o možné podpoře samosprávy Kraje Vysočina k udržení prodejen v malých obcích. Důležitým bodem jednání byla i otázka zachování sítě pošt. Česká pošta postupně plánuje uzavírání vybraných poboček a jejich provoz nabízí v rámci programu Pošta Partner dalším subjektům. Desítky poboček v tomto režimu provozují na svých prodejnách právě družstva COOP a mají zájem o další rozšiřování. 

Při jednání tak byly probrány otázky podmínek fungování tohoto programu i možný podíl obcí na jejich chodu. Hejtman kraje byl informován o podmínkách nabídek České pošty i problémech, které v jednotlivých obcích udržení provozoven COOP i České pošty provázejí. Účastníci schůzky se shodli na nutnosti další diskuze, pokračování jednání COOPu s Českou poštou, i o vstupu samosprávy Kraje Vysočina do jednání s Českou poštou na otázkách spojených s dalším pokračováním projektu Pošta partner. Jednající předpokládají i aktivní účast samospráv obcí, protože jsou vedeny snahou o řešení nepříznivého demografického vývoje a vylidňování obcí Vysočiny. Hejtman i předsedové se shodli na nutnosti dalšího vzájemného informování a koordinaci jednotlivých postupů k naplnění těchto snah a podpoře venkova.