SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Společná věc COOP

Ochrana životního prostředí je nyní velice mediálně diskutované téma nejen na národní, ale i na evropské úrovni. Stále více spotřebitelů se o to zajímá. Toto téma je posilováno různými zájmovými skupinami a stalo se poslední dobou doslova populární. Velké množství firem se snaží hrát zákazníkům na jejich notu a prezentovat svá „zelená“ řešení. Ne vždy jsou ovšem tak zelená, jak se na první pohled zdají. A proto bychom rádi nabídli zákazníkům COOPu realistická řešení a ukázali, že spotřební družstevnictví je ve světě historicky (již přes 170 let) propagátorem novinek a inovátorem i v oblasti ochrany životního prostředí a usnadňování života svým členům – zákazníkům. 

Chceme napomáhat v osvětě mezi spotřebiteli s tím, že samozřejmě nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Jsou-li výrobky, které je možné používat opakovaně, aby tak spotřebitelé činili a důkladně si rozmysleli, kdy je čas je vhodit do odpadkového koše. A když už se vyhazují, aby se správně třídily. Třídění, recyklace a následné využití je velmi dobrý způsob, jak šetřit naše životní prostředí.

SČMSD (skupina COOP) připravuje aktivity k tématu ochrany životního prostředí s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a dalšími partnery. Ke spuštění je připravena kampaň „My třídíme, třiďte s námi“.  V prodejnách budou rozmístěny koše na tříděný odpad. Připravujeme design odnosných plastových a papírových tašek s logem COOP a mottem: „pokud mě už nechceš použít na nákup, naplň mě plastovým (papírovým) odpadem a vyhoď mě do žluté (modré) popelnice.“ Plastové tašky budou z recyklovaného materiálu. V nabídce bude také opakovaně použitelná polyesterová taška, která byla vyhodnocena jako nejekologičtější ve studii zadané Ministerstvem životního prostředí zpracované Vysokou školou chemicko-technologickou. Navazovat bude související letáková, on-line a in-store komunikaci.

I když Česká republika patří mezi nejlepší země Evropské unie v oblasti třídění a recyklace, stále je co zlepšovat. Během kampaně budeme zákazníkům vysvětlovat smysl správného třídění, ochranu přírody nebo potřebu opakovaného využívání odnosných tašek. Věříme, že oslovíme naše zákazníky i na venkově, kde skupina COOP provozuje naprostou většinu ze svých 2 600 maloobchodních prodejen. A že tím přispějeme k vyšší míře recyklace odpadů u nás, resp. snížení množství odpadů odkládaných na skládky či do spaloven. Tím se nejen šetří naše přírodní zdroje, ale i zlepšuje prostředí, ve kterém žijeme.