SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Mezinárodní spolupráce

Vnější a zahraniční vztahy

Svaz rozvíjel zahraniční vztahy v rozsahu předchozích let formou spolupráce s partnerskými asociacemi spotřebních družstev i využíváním svého členství v mezinárodních družstevních organizacích. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější aktivity svazu v oblasti zahraniční spolupráce za uplynulé období.

SČMSD se aktivně zapojuje do aktivit Euro COOP-u především v následujících oblastech: legislativní návrhy připravované Komisí EU usilující o regulaci vztahů mezi obchodníky a dodavateli (otázka tzv. významné tržní síly obchodníků a otázky nakládání s energiemi a odpady), konzultace a výměna zkušeností z této oblastí s ostatními členy této organizace, privátní značky, společný nákup, ochrana klimatu, ochrana spotřebitelů.

SČMSD je členem:

Euro COOP - organizace zastupující spotřební družstva v Evropě s téměř 80 milardy EUR obratu.

eurocoop

 

 

 Cooperatives Europe – prostřednictvím této organizace je SČMSD také členem Mezinárodního družstevního společenství ICA