SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Profil Skupiny COOP

O značce COOP

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 46 spotřebních družstev, která provozují dohromady cca 2 500 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 400 000 m2 a zaměstnávají přes 13 000 lidí. V roce 2020 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě téměř 33 mld. Kč. Počet členů družstev je přes 100 000.

Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Centrální nákup zajišťují dvě nákupní centrály COOP Centrum družstvo Praha a COOP Morava Brno. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO a COOP DISKONT. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 8 středních odborných škol, manažerský institut a vlastního mobilního virtuálního operátora COOP Mobil. 

COOP je mezinárodně používanou obchodní značkou družstev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do mnoha zemí světa včetně území současné České republiky. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku i na Slovensku je COOP lídrem maloobchodního trhu prodeje potravin a silné postavení má rovněž ve Skandinávii, Velké Británii, Japonsku a dalších asijských zemích. 

Vedení Svazu českých a moravských spotřebních družstev:

Ing. Pavel Březina
předseda představenstva SČMSD

Ing. Ladislav Kravák, MBA
místopředseda představenstva SČMSD

 

COOP. Všechno dobré.

COOP

Finanční a další služby poskytované v prodejnách COOP

 

Bezhotovostní placení

Centrálním nákupem 2000 platebních terminálů a uzavřením dohody o akceptaci bezhotovostních plateb s ČSOB zajistila skupina COOP možnost využívání této již samozřejmé služby za výhodných podmínek ve většině svých městských i vesnických prodejen. Drtivá většina prodejen je tak z hlediska infrastruktury pro poskytování finančních služeb plně srovnatelná s nadnárodními konkurenty.

Výběr hotovosti na pokladně

Moderní a stále více oblíbená služba výběru hotovosti na pokladně, známá pod názvem CashBack, umožňuje na označených pokladnách prodejen COOP vybrat pohodlně a rychle hotovost až 1.500 Kč. Stačí, aby měl zákazník některou z platebních karet karetních asociací MasterCard nebo Visa a uhradil nákup v hodnotě minimálně 300 Kč. Výběr peněz na pokladně prodejen COOP je pro zákazníky pohodlnější, nemusí již kvůli vybírání hotovosti ztrácet čas hledáním a chozením na jiné výdejní místo, protože mají vše k dispozici ve „své“ prodejně. Při výběru peněz na pokladně pomocí karty Poštovní spořitelny nebo ČSOB je služba poskytována zdarma, takže zákazníci s těmito kartami ušetří za bankovní poplatky.

Placení složenek a vklady na bankovní účty

Čas i peníze budou moci zákazníci prodejen COOP ušetřit i prostřednictvím nově zaváděné služby umožňující placení složenek, úhradu faktur a vkládání peněz na bankovní účet v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. Nabídka této služby je od prosince 2011 ověřovaná ve vybrané síti prodejen COOP ve dvou lokalitách.

Dobíjení kreditu mobilních telefonů

Tato u zákazníků oblíbená služba umožňuje rychlé dobití kreditu mobilních telefonů na prodejně. Dobíjení se provádí prostřednictvím platebního terminálu, zájem o dobití meziročně stoupá, ve třetím roce od zavedení služby se v síti prodejen COOP uskutečnilo souhrnně více než 1,2 miliónu transakcí.

Poskytování poštovních služeb na základě smlouvy s Českou poštou

Prodejny COOP hledají nové cesty, jak naplňovat očekávání svých zákazníků. Jednou z novinek je poskytování poštovních služeb na základě smlouvy s Českou poštou, a to buď širší nabídkou služeb s větším rozsahem hodin pro veřejnost nebo formou využití prodejny COOP jako výdejního místa k vydávání uložených zásilek. Spolupráce byla zahájena v řádu jednotek míst v průběhu roku 2011 a nadále se rozšiřuje.

Regionální potraviny

Kromě finančních a doplňkových služeb ve svých prodejnách se COOP soustředí i na prodej kvalitních, regionálních výrobků z České republiky. Jako tradiční prodejce působící i v malých obcích má k regionalitě velice blízko.

Jednotlivá spotřební družstva propagují tyto potraviny různým způsobem. Za všechny můžeme uvést příklad programu družstva v Českých Budějovicích – „Kvalitní potraviny z našeho regionu“ a program družstva v Ústí nad Orlicí – „U nás doma“. Právě družstvo v Ústí nad Orlicí je obchodní firmou, která má v rámci České republiky největší podíl regionálního zboží. V prodejnách tak najdete každý den výrobky místních farmářů, pekařů, uzenářů a dalších poctivých lokálních producentů.

Oba programy jsou cíleny na výběr kvalitních regionálních potravin a podporu ekonomicko/sociálního klima v regionu. Základními body, které tyto programy vystihují, jsou:

COOP

OBCHODNÍ ŘETĚZCE COOP

Řetězcová maloobchodní síť spotřebních družstev se významně podílí na maloobchodním obratu skupiny COOP. Řetězce tvoří cca 15 % celkového počtu maloobchodních jednotek SD v přímém řízení v provozu, které tvoří cca 35% maloobchodního obratu.

 

COOP TUTY

cooptuty

Do tohoto řetězce, charakteristického neanonymním vztahem k zákazníkům, jsou zařazeny prodejny smíšeného zboží o prodejní ploše 100 až 299 m2, které nabízejí potravinářské a nepotravinářské zboží denní potřeby za příznivé ceny.

 

COOP TIP

cooptip

V řetězci byly zařazeny prodejny, jejichž prodejní plocha byla stanovena na 300 až 999 m2. Vyznačují se širokou nabídkou potravinářského i nepotravinářského zboží každodenní potřeby. Technologické i plošné parametry tohoto prodejního formátu umožňují nabídku pestrého sortimentu čerstvého zboží.

 

COOP TERNO

coopterno

Je dalším družstevním maloobchodním řetězcem, který sdružuje velkokapacitní supermarkety s prodejní plochou 500 m2 a vyšší. Této skutečnosti se přizpůsobuje stavební řešení, technologie provozu, technika prodeje, situování zboží na prodejní ploše i obchodní politika. Supermarkety Terno slouží primárně k větším, týdenním nákupům s dojezdem zákazníků.

Dominantní systém přímého zásobování zaručuje širokou a pestrou nabídku především čerstvého zboží v příznivých cenových relacích. Návštěvnost obchodních jednotek COOP TERNO podporuje velmi pružná cenová politika a nabídka služeb.

 

COOP DISKONT

coopdiscont

Na stále oblíbenější diskontní formu prodeje zareagovala rovněž spotřební družstva. Bezprostřední impuls vyšel z východočeského regionu a vedl v polovině roku 1997 k založení řetězce COOP DISKONT.

Tento družstevní řetězec odpovídá obecným specifikům diskontní formy prodeje, a to především nižšími cenami, možností rychlého nákupu a snadné orientace v prodejním prostoru. Nabídku tvoří striktně stanovený rozsah základních položek potravinářského a nepotravinářského sortimentu denního užívání.

 

SPOLEČNÝ NÁKUP

 

COOP Centrum, družstvo

COOP Centrum družstvo Praha, držitel Národní ceny ČR za jakost 2007, bylo založeno na podzim roku 1993 s cílem sjednotit nákupní aktivity spotřebních družstev Čech a Moravy a vytvořit tak nákupní alianci spotřebních družstev na území České republiky. Hlavním důvodem této zásadní a největší kooperační aktivity spotřebních družstev byly rychlé změny na českém trhu.

COOP Centrum zajišťuje pro spotřební družstva integrovaný nákup zboží a služeb od cca 450 dodavatelů skladových dodávek, čerstvého zboží a od několika desítek dodavatelů stavebnin. Organizuje prodejní akce a soutěže, čtvrtletně vydává zákaznický magazín, úspěch má i jeho magazínek pro děti a družstvům nabízí další marketingové aktivity.

COOP Centrum zajišťuje pro spotřební družstva i výrobky privátních značek. Jde o řadu výrobků s označením COOP Klasik, která byla první řadou produktů vlastní značky COOP. V současnosti jde přibližně o 80 výrobků. Jsou určeny spotřebitelům, kteří upřednostňují nákup zboží za nejnižší cenu.

Druhá skupina vlastních značek v počtu cca 50 položek je označena COOP Premium. Jde o nadnárodní značku a zboží takto označené má nejvyšší evropskou kvalitu, navíc má i přijatelnou cenu, takže může uspokojit i nejnáročnější zákazníky.

Nejnovější je řada COOP Quality Standard. Pod tímto označením je spotřebitelům, kteří chtějí nakoupit výhodně a zároveň žádají produkty známých značek. Novou řadou je i COOP Dobré jistoty.

COOP Centrum družstvo

sídlem: U Rajské zahrady 3

130 00 Praha 3

tel.: 224 106 291, 224 106 292

Fax: 224 106 120

E-mail: coop@coop.cz

http://www.coop.cz/


COOP MORAVA, s.r.o.

COOP Morava, s.r.o. byla založena v roce 1992 moravskými spotřebními družstvy k zajišťování integrovaného nákupu potravinářského i nepotravinářského zboží do velkoobchodních skladů a prodejen družstev. Ve své činnosti aktivně spolupracuje se svými členskými spotřebními družstvy a realizuje své činnosti také při marketingové podpoře a dalších aktivitách.

COOP Morava, s. r. o.

Sukova 2

659 40 Brno

Tel.: 542 216 122 – 24

Fax: 542 215 252

www.coopmorava.cz

 

COOP EURO

Společnost COOP EURO, a.s. byla založena koncem roku 2000 zástupci českých, slovenských a maďarských spotřebních družstev jako nákupní aliance, jejímž hlavním úkolem je společný nákup jejích akcionářů a zavádění prémiové vlastní značky a servis.

Akcionáři COOP EURO, a.s. jsou COOP Hungary Rt., COOP Jednota Slovensko, s.d., COOP Centrum družstvo Praha a Central Cooperative Union Bulgaria, kteří se podílejí stejným dílem na vytvoření základního jmění společnosti a mají stejné zastoupení v jejích orgánech.

COOP EURO, a.s.

Bajkalská ul. 25

827 18 Bratislava

Slovenská republika

Tel.:+421 258 233 246

Fax: +421 253 633 253

E-mail: coopeuro@coopeuro.com

www.coopeuro.com

COOP

COOP Mobil

coopmobil

Levné volání pro pravidelné zákazníky. Přesně to je výhoda, kterou nabízí nový virtuální operátor COOP Mobil svým zákazníkům. Připravené jsou tarify pro předplacené karty, které zákazník může dobíjet prostřednictvím prodejen COOP, kupónů, nebo na internetu. Kromě toho nabízí COOP Mobil i dva paušální tarify se smlouvou a bez závazku, aby se zákazník nemusel upisovat na roky dopředu. Je pouze na zákazníkovi, jak se rozhodne službu COOP Mobil využívat. Tarify byly připraveny co nejpřesněji dle potřeb zákazníků. Díky tomu si vyberou jak nenároční klienti, tak náročnější. Kromě hlasových služeb mohou zákazníci využít i datové tarify a samozřejmostí je roaming pro volání ze zahraničí. Více informací naleznou zákazníci na www.coopmobil.cz.

COOP Mobil je první virtuální operátor, který propojil pravidelné nakupování a odměny za ně. V pravidelných akcích může zákazník získat volné minuty na volání do všech sítí za nákup vybraného produktu na prodejnách COOP. Zákazníci se tím mohou přiblížit k hlavnímu cíli a tím je volání zdarma za pravidelné nakupování.