SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Víte, že? ....

Víte, že roku 1847 byl v Praze založen "Pražský potravní a spořitelní spolek" a od tohoto roku začíná tradice družstevnictví na území dnešní ČR?

…Pražský potravní a spořitelní spolek byl osobitým družstvem s víceúčelovou činností?

…zlatou éru zažilo družstevnictví v období Masarykovy první republiky?

…již v roce 1930 existovaly privátní výrobky nesoucí název COOP, nebo Cooperator?

…z rozhodnutí komunistické strany z roku 1952 přišla družstva o svůj majetek, který měla především ve městech a byla direktivně pověřena zajišťovat zásobování obyvatelstva na venkově?

…na území současné České republiky se již na sklonku prvního desetiletí 20. století začaly formovat různé spolky na podporu letectví a první letecká družstva?

…nejznámější aviatické družstvo u nás bylo založeno v roce 1910 v Pardubicích?

…významným mezníkem v historii českého družstevnictví bylo vytvoření prvního družstevního zákona v roce 1873 (Zákon „O  společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství, později označovaný též jako Zákon  o společenstvech výdělkových a hospodářských?

…T.G.Masaryk jako podporovatel nových projektů byl potěšen, když ho vydavatelství Družstevní práce zvolilo před Vánocemi roku 1935 svým čestným členem?

…po osvobození  republiky již v květnu roku 1945 byla založena družstevní centrála pod názvem Ústřední rada družstev?