SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Sociální činnost na dni sociálních služeb

Již osmý ročník akce s názvem „Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“ proběhl první zářijovou středu na Horním náměstí ve Znojmě. Sešli se zde a představili se poskytovatelé sociálních služeb města Znojma a jeho okolí. Pro studenty druhého a čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost zde byla možnost zjistit si potřebné informace o jednotlivých zařízeních, které využijí ve výuce odborných předmětů.  Ale to zdaleka nebylo vše. Naši studenti se aktivně zapojili i do programu celého Dne sociálních služeb.

 

Ve spolupráci s klienty Domova Božice si nacvičili krátké, ale velmi zajímavé divadelní představení s tématem lásky dvou mladých lidí. Vystoupení bylo velmi vydařené. Žáci zde prakticky využili znalosti a dovednosti získané v teoretickém předmětu dramatická výchova, která se vyučuje v naší škole. Odměnou jim byl obrovský potlesk, který se nesl celým Horním náměstím.

 

Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost