SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Seminář k řešení obchodní obslužnosti venkova

Poslankyně ČR  M. Balaštíková, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, vnitra, průmyslu a obchodu, nebo Odborový svaz pracovníků obchodu. Jen část účastníků semináře upozorňující na krizi venkova. 21. 11. 2017 proběhla závěrečná konference z cyklu seminářů, uskutečněných v regionechv rámci sociálního dialogu zaměřeného na problematiku prodejen na venkově. Zde je akutní hrozba uzavření stovek prodejen a výrazné zhoršení kvality života pro statisíce obyvatel v regionech. Přitom 66% lidí v ČR podporuje dotace těchto ztrátových prodejen, jak vyšlo z výzkumu agentury Ipsos v roce 2017.

 

Skupina COOP, společně s dalšími tuzemskými obchodníky dlouhodobě upozorňuje na špatnou situaci malých prodejen na venkově. Stále přehlížená oblast českého maloobchodu v kombinaci s rychle rostoucími platy a nízkou nezaměstnaností vede k situaci, kdy musejí být pro ztrátovost zavírány malé prodejny na vesnicích. I když si lidé mohou za vyšší platy dovolit více nakupovat, při zvýšení platů zaměstnanců prodejen se zvyšuje ztrátovost i malých prodejen v regionech a ty jsou tak po stovkách zavírány. „Až tisíc prodejen COOP z celkových 2700 prodejen COOP po celé České republice je ztrátová. Přitom jejich zavřením by družstvům COOP stoupl celkový zisk. Nemůžeme ztrátové prodejny neustále dotovat z našich prostředků“.Říká Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP). Největší problém zavřené prodejny přinesou samotným obcím. V naší republice tak zůstane tisíce obcí bez obchodu a možnosti zakoupit potraviny. Doplácejí na to především mladé rodiny, starší lidé a ti, kteří nemohou auty dojet do větších měst. Na praktické dopady upozornily starostové a představitelé místních samospráv, kteří vyzvali stát k uvolnění odpovídajících finančních prostředků.

„Provozování prodejen v obcích do 500 obyvatel je veřejná služba, nikoliv podnikání“ říká Lukáš Němčík, mluvčí skupiny COOP. Stát musí stanovit priority a rozhodnout, zda je zajištění služeb na venkově i těch obchodních potřebné, či nikoliv. Pokud totiž prodejny zaniknou, přidají se k vylidňování vesnického prostoru společně s hospodami, poštami a tím i společenským životem. S akutností problému souhlasili na konferenci i zástupci státu a přislíbili podporu obcím. Ti by měli být příjemci dotací a na základě svých zkušeností se rozhodovat, které obchodníky budou podporovat. COOP otázku obchodní obslužnosti venkova neotevírá ani tak z pozice obchodní firmy, ale z titulu organizace vlastněné 130 000 obyvatel České republiky, bydlících většinou právě v regionech