SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Profesionální prodavač je dnes nedostatkovým zbožím

Tržní ekonomika je založena na růstu objemu služeb obyvatelstvu, protože právě služby se stávají hybnou silou ekonomiky. Obchod je jedním z největších poskytovatelů služeb. Zejména tehdy, kdy se zvyšuje koupěschopnost obyvatelstva. Tento obor tedy musí zákonitě zaměstnávat kvalifikované pracovníky a to i na úrovni středoškolského vzdělání. Perspektivu růstu skýtá nejen škola, kde žáci vyučeni v oboru mohou hned pokračovat v nástavbovém studiu jak denním, tak i dálkovém. Sociální partneři mnohdy toto zvyšování kvalifikace podporují a zaštiťují. Právě tyto budoucí kvalifikované odborníky vychovává a vzdělává jedna z největších soukromých škol v České republice. Tou je SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě, která je zaměřena na služby a gastronomii. S ředitelem školy Mgr. Liborem Hanzalem jsme si povídali o službách a řemeslu. Především však o oboru Prodavač, který je zde jedním z učebních oborů.