SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Proč třídit odpad?

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Abyste vytvoření odpadu zabránili, stačí věci odmítnout, pokud je nelze odmítnout, tak jejich množství snižte, pokud již nejde množství snížit, použijte je znovu, ale co když už ani znovu použít nejdou? Pak je recyklujte!

Jen v České republice bylo v roce 2017 vyprodukováno přes 3,6 milionu tun komunálního odpadu a z toho bylo pouze 27 % recyklováno a 49 % skončilo na skládkách. Tím, že odpad vytřídíme, uvolníme nejen koš na směsný odpad, ale zabráníme tak, aby tyto odpady skončily na skládce. Věděli jste například, že přibližná doba rozkladu PET lahve v přírodě je 100 let a u skla tisíce let, možná až nekonečno? Při rozkladu těchto materiálů ve volné přírodě zároveň může docházet k uvolňování toxických látek, které se dostávají do půdy, z půdy do podzemních vod a v konečném důsledku i do našich organismů. Naštěstí je tu právě pro tyto materiály, jako je plast, papír, kov, nápojové kartony, ale i olej, alternativa, a to recyklace.

V loňském roce se zrecyklovalo a znovu použilo 74 % celkové produkce obalových materiálů a jen díky tomu se při výrobě nemusely použít nově vytěžené materiály. 542 tisíc tun papíru bylo vytříděno a jen jedna tuna recyklovaného papíru dokáže ušetřit až 2 tuny dřeva. A právě proto, má třídění a recyklace smysl!

Třiďte s námi odpad! Ve vybraných prodejnách COOP nově najdete koše na tříděný odpad a zároveň si zde můžete koupit i odnosné tašky na třídění odpadu pro domácnosti.