SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Potravinová sbírka - Příběhy příjemců potravinové pomoci

Dobrovolnice Soňa pomáhá na venkově

Naše dlouholetá dobrovolnice Soňa, které nejsou osudy lidí v okolí lhostejné pomohla hned několika lidem ve svém okolí. Žije na vesnici a všimla si, že mladý, zdravý muž schopný práce podlehl drogám a z peněz na péči o svého málo pohyblivého otce peněz nezbývá. Za pomoci starostky z dané obce zajistili starému pánovi potravinovou pomoc. 

V sousední vesnici zase pomohla starší paní, které nezbývaly prostředky na jídlo. Syn této paní přestal chodit do zaměstnání a začal propadat hazardním hrám a zadlužil se. Svou maminku dostal díky dluhům do exekucí a ona, aby nepřišla o střechu nad hlavou, se musela zadlužit. Nyní její syn pobývá ve výkonu trestu za jiné majetkové delikty. Seniorka tak zůstala na vše sama. Díky této nelehké době je paní ráda, že se jí dostává potravinovou pomoc. 

Již tuto sobotu 22.dubna se vybrané prodejny COOP zapojí do Sbírky potravin! 💚