SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Maloobchodní prodejny Skupiny COOP získaly již potřetí certifikát kvality HACCP

Prodejny COOP získali již potřetí certifikát kvality HACCP. Podnětem k certifikaci bylo posílit míru bezpečnosti potravin a hygienu prodeje v souvislosti s případy nálezů kontrolních orgánů v zahraničních řetězcích a dále posílit garanci kvality prodejen spotřebních družstev pro spotřebitele. Slavnostní předání certifikátu provedl ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten zástupci Skupiny COOP Lukáši Němčíkovi 1.6.2016 na konferenci From Farm to Fork.

Spolupráce pro oblast certifikace maloobchodních prodejen spotřebních družstev byla dohodnuta v roce 2006 s Českou společností pro jakost a nadále pokračuje. Certifikace probíhá jako skupinová podle normativního dokumentu Všeobecné požadavky na systém kritických bodů HACCP a podmínky pro jeho certifikaci. HACCP je systém, který analyzuje možná nebezpečí, stanovuje kritické body k ovládnutí nebezpečí a kritické meze, které nesmí hodnota sledovaného znaku překročit a určuje postupy v případě nezvládnutého stavu. Do skupinové certifikace je zapojeno celkem 25 družstev s 1 599 prodejnami. Platnost certifikátu je 3 roky, v mezidobí se provádějí dozorové audity, poté recertifikace, v letošním roce jde tedy již o třetí recertifikaci.

Certifikace, která je na principu dobrovolnosti, zpočátku znamenala určité administrativní zatížení. Prodejny spotřebních družstev, které jsou do certifikace zařazeny, jsou velmi rozdílné – od malých jednomístných až po velké (přitom převážná většina prodejen spotřebních družstev je do 200 m2 prodejní plochy), což na pracovníky prodejen klade další nemalé nároky. Přesto za období od roku 2007 do současnosti nebyly zjištěny žádné systémové neshody, nebylo nutné platnost certifikátu pozastavovat a i ze strany auditorů byl konstatován velký pokrok. Rovněž pokud jde o zveřejňování na stránkách potravinynapranyri.cz , vyskytují se zde spotřební družstva velmi sporadicky – v převážné míře jde o zjištění, která jsou na straně výrobce, u kterých je pak postih uplatňován.

„Velmi kladně je ze strany auditorů vnímána zodpovědnost, s jakou je přistupováno k vnitřním auditům, čistota na prodejnách i v zázemí prodejen, práce i těch nejmenších prodejen, přístup k zákazníkům, péče o výcvik a školení zaměstnanců, systémové řízení prodejen včetně práce inspektorů, zavádění funkčních pokladních systémů a doplňkové služby na pokladnách.“ Uvedl předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Ing. Pavel Březina.