SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Do prodejny vstupujte s ochranou obličeje a podpořte své prodavačky žádá COOP

Největší maloobchodní prodejce potravin Skupina COOP prosí své zákazníky, aby vstupovali do prodejen potravin s ochranou obličeje a chránili tak zaměstnance prodejen i své spoluobčany. V současné situaci je nutné myslet co nejvíce na bezpečnost a i jednoduchá ochrana formou šály či šátku, je lepší než nic. Skupiny COOP prosí, aby zákazníci využili roušky, šály, respirátory, šátky či jiné ochrany obličeje a co nejvíce se zabránilo možnému přenosu viru na prodejnách.

„Je potřeba co nejvíce chránit personál prodejen, který zajišťuje, že si občané mohou nakoupit a případné uzavření prodejen z důvodů nemoci by pro mnohé znamenalo dojíždění do větších měst, což může obyvatele spíše ohrozit“ uvádí předseda svazu družstev COOP Ing. Pavel Březina.

„Jsme si vědomi, že jsou roušky nedostatkovým zbožím, kdy i pro naše zaměstnance marně sháníme tuto ochranu obličeje a již dlouhou dobu bez úspěchu žádáme stát o pomoc. Na řadě míst nám ze solidarity občané, obce, neziskové organizace denně nosí roušky, které tak můžeme poskytnout zaměstnancům, kteří prodejny denně provozují. Prosím vydržte a noste tyto ochranné pomůcky na své prodejny i nadále! Nevyužité bychom obratem předali jiným potřebným organizacím.“ vyzývá mluvčí COOP Lukáš Němčík.

V řadě míst pomáhají naše prodejny obcím v přípravě balíčků pro seniory, zásobují domovy důchodců a další. Udržení provozu prodejen v regionu je tak důležité, aby lidé nemuseli zbytečně cestovat.

Skupina COOP ještě jednou děkuje všem svým zákazníkům za respektování hygienických pravidel, dodržování rozestupů na prodejnách i toleranci vůči personálu, který je nyní pod výrazným tlakem. Děkujeme Vám, že společně nastalou situaci zvládneme.