SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Děkujeme za svobodu!

Slavíme 30 let od sametové revoluce a od návratu k demokratickým principům družstevnictví. Stručný příklad z let předrevolučních v článku.

V květnu roku 1968 byl vytvořen akční program spotřebního družstevnictví a jeho poslání v demokratické společnosti. K uskutečnění programu nedošlo. Ještě téhož roku byli autoři tvrdě postiženi spolu s mnoha dalšími funkcionáři, vedoucími i řadovými pracovníky. Samostatnost družstev byla stále více oklešťována až do sametové revoluce. Dnes jsou stejně jako za první republiky principy družstevnictví založeny na demokracii a svobodě. Nesmíme však zapomenout, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Děkujeme za ně.