SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Březina střídá Juračku v čele Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

Výkonný člen představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina střídá v jejím čele od 1. února 2020 jejího zakladatele a dlouholetého předsedu Zdeňka Juračku. Ten byl předsedou AČTO od jejího založení v červenci 2014.

Pavel Březina, výkonný člen představenstva AČTO a zároveň předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP), nahradí od 1. února 2020 v čele Asociace českého tradičního obchodu jejího zakladatele a dlouholetého předsedu Zdeňka Juračku. Ten se stal nově čestným předsedou.

 

"Asociaci předávám po všech stránkách v dobré kondici a s vědomím, že zůstává v dobrých rukách. Novému předsedovi přeji hodně zdaru a pevné nervy, neb na něj čeká celá řada rozpracovaných úkolů i nových výzev. V oblasti českého maloobchodu jsem se pohyboval celý život, zůstávám tak samozřejmě k dispozici a rád pomůžu i v budoucnu," říká Zdeněk Juračka.

 

Nového předsedu navrhl právě Juračka a vedení AČTO jeho návrh jednomyslně podpořilo. Nově zvolené představenstvo má před sebou v nadcházejícím tříletém období mnoho výzev, které souvisí především s podporou českého maloobchodu. Sám Březina si klade za cíl pokračovat v nastoleném směru, ať už jde o budoucnost českého venkovského maloobchodu nebo ekologická témata.

 

"Zakladateli naší Asociace Zdeňku Juračkovi patří velký dík za obrovské množství práce, které pro Asociaci a český obchod obecně udělal. Období, v němž mi předává funkci, je velmi turbulentní. Řešíme řadu klíčových témat, dotýkajících se budoucnosti českého nezávislého obchodu, jako je např. zákon o významné tržní síle či zákon o potravinách. Čelíme také spoustě ekologických výzev, např. snahám o zavedení zálohového systému na PET lahve či vypořádání se s jednorázovými výrobky z plastu," uvádí nastupující předseda AČTO Pavel Březina.

 

Bohaté zkušenosti Pavla Březiny jsou pro Asociaci významným motorem do dalších let. Jeho stálý boj o narovnání obchodních podmínek pro maloobchodní prodejce a jeho podpora obchodní obslužnosti venkova je známá už z minulosti.

___________________________________________________________________________

 

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 25 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin a dodavatelů. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory. K srpnu 2019 eviduje AČTO již 118 certifikovaných prodejen.

 

 

Ing. Pavel Březina (1980)

Po absolvování studia na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykově univerzitě v Brně začal svou pracovní kariéru pro spotřební družstevnictví v Jednotě, SD Rakovník, kde se téměř dva roky věnoval marketingu a provozu prodejen. Následovala práce pro COOP Centrum družstvo a řetězec COOP TUTY, aby se následně po šesti letech vrátil zpět do Jednoty, SD Rakovník do funkce předsedy družstva. V roce 2015 byl zvolen předsedou představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP) a tuto funkci vykonává už druhé funkční období. Je rovněž místopředsedou Družstevní asociace ČR, viceprezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, členem představenstev Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu a samozřejmě i AČTO. Ve všech pozicích se snaží hájit zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v maloobchodě. Dlouhodobě se věnuje problematice obchodní obslužnosti venkova a je velkým podporovatelem rozvoje a podpory venkovských oblastí naší republiky.

 

Ing. Zdeněk Juračka (1945)

Téměř čtyřicet let pracoval ve spotřebním družstevnictví (dnes COOP), a to v různých pozicích. Roku 1993 se stal zakladatelem největší nákupní centrály v ČR - COOP Centrum, v jejímž čele stál jako předseda představenstva dalších 22 let. V roce 2000 spoluzaložil mezinárodní nákupní centrálu COOP Euro se sídlem v Bratislavě a od roku 2004 byl po dobu 12 let předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. V letech 2003–2007 zastával funkci viceprezidenta a následně pak až do roku 2014 prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2014 byl předsedou a nejvýraznější tváří Asociace českého tradičního obchodu. Je členem vědecké rady VŠE v Praze a členem rady Českého statistického úřadu.