SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


Středoškoláci ze znojemské Přímky

Vyberte si téma, které vás zajímá, a žáci naší školy přijdou za vámi. Každé téma lze uskutečnit během jedné vyučovací hodiny. Nabídka praktických dovedností žáků, jedna z mnoha aktivit, kterou SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. každoročně nabízí.

„Za žáky 8. tříd ZŠ Kravsko jsme přijeli ve čtvrtek 12. května 2022 s tématem Poruchy příjmu potravy, novinkou v naší nabídce. Prezentaci vedla děvčata z 2. ročníku oboru Sociální činnost, Veronika Krejčí a Zuzana Podešvová. To víte, že měly obrovský strach, zda to zvládnou, ale musím je pochválit, vedly si profesionálně. Velmi dobře dokázaly jen o pár let mladší žáky zaujmout, vtáhnout je do diskuze, reagovat na záludné otázky. Zájem o toto téma byl velký, nejvíce asi zaujal výpočet BMI a aktivity, při nichž byly použity metody na budování sebeúcty a sebepoznání. Celé dopoledne hodnotím jako přínosné nejen pro žáky, které jsme v tématu na přání školy vzdělávaly, ale samozřejmě i pro naše žákyně. Aktivity, kdy jsou v rolích lektorů, je popostrčí ne o krok, ale o velký skok vpřed,“ nastínila Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost.

O tom, že škola vychovává opravdové odborníky, svědčí děkovné e-maily, které přicházejí řediteli školy, Mgr. Liboru Hanzalovi. Namátkou dva poslední. 

12. 5. 2022

Dobrý den. Chtěla bych poděkovat za besedu Poruchy příjmu potravy, kterou si pro žáky 8. tříd připravily studentky Vaší školy oboru Sociální činnost. Poděkování také patří Mgr. Sabové, která studentky na besedu připravila, a Mgr. Karpíškové, která besedu zorganizovala. Spolupráce s Vaší školou je vždy velmi příjemná a pro žáky přínosná. Další společná akce je plánovaná na červen, kdy studenti oboru Cestovní ruch provedou naše žáky městem Znojmem. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Blanka Vocílková, zástupce ředitele školy ZŠ Kravsko

2. 5. 2022

Chtěla bych za sebe i všechny žáky 8. C a 8. D poděkovat paní Mahr a milým maturantkám ze SOU a SOŠ SČMSD Přímětická -  Adéle Hřibové a Dagmar Malárové - za poutavou přednášku v oboru Kosmetička. Beseda proběhla koncem měsíce března na ZŠ JUDr. Josefa Mareše v rámci tematického okruhu "Volba povolání“. Velký ohlas sklidila v obou třídách zejména konkrétní ukázka líčení. Zaujalo nás také listování v portfoliu, ve kterém si studentky vedou podrobné záznamy své praxe včetně obrazové dokumentace. Děvčata zdůraznila praktické rady týkající se péče o pleť a vysvětlila principy výběru kosmetiky pro teenagery.  Jejich praktická přednáška byla profesionální jak po stránce obsahové, tak po stránce prezentace a věřím, že byla našim žákům v mnoha směrech inspirací. Vážíme si času, který nám kolegyně se svými studentkami ze SOU a SOŠ SČMSD Přímětická věnovaly a těšíme se na nová setkání v dalším školním roce.

Mgr. Kateřina Peterková, učitelka předmětu svět práce v ZŠ JUDr. Mareše Znojmo                                                                             

Další poděkování a články nejen o dalších prezentacích praktických dovedností, jež byly realizovány, ale i o nespočetných aktivitách školy si můžete přečíst na www.sousoszn.cz

Autorka textu: Mgr. Ludmila Karpíšková