SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3


STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD POLIČKA, S. R. O.

ADRESA

nám. Bohuslava Martinů 95
572 01 Polička

KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA

  • Ing. Bc. Marcela Mrázová
    ředitelka

FOTOGALERIE

O škole

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o. je škola s dlouholetou tradicí profesní přípravy, která stále sle-duje nové trendy s cílem poskytovat kvalitní vzdělání. Škola je držitelem Certifikátu kvality řízení ISO 9001 a Zlatého certifikátu kvality uděleného ministrem školství.

Vzděláváme ve čtyřletých maturitních oborech Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (zaměření Veřejná správa a právní administrativa), Obchodník 66-41-L/01 (zaměření Ekonomika obchodu a služeb), Kosmetické služby 69-41-L/01 a tříletých učebních oborů s výučním listem Kadeřník 69-51-H/01, Operátor skladování 66-53-H/01 a Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01. Pro uchazeče s výučním listem nabízíme nástavbové studium – dvouletou denní a tříletou dálkovou formu oboru Podnikání 64-41-L/51 a jako jedna z pěti škol v ČR dvouletou denní formu oboru Vlasová kosmetika 69-41-L/52. V rámci studia jsou za výhodných podmínek organizovány certifikované kurzy, kterými mohou účastníci získat další profesi (živnostenský list).

Ze školného se hradí osobní pomůcky pro odborný výcvik, škola půjčuje učebnice, žákům oboru Obchodník poskytuje notebooky jako učební pomůcku. Specifikem školy jsou menší třídní kolektivy, v nichž je věnována individuální péče každému, kdo ji potřebuje, či o ni požádá, a vstřícná atmosféra. Výhodou je možnost pokračování v nástavbovém studiu na téže škole. Absolventi získávají Europass – osvědčení s platností v EU.

Součástí školy je domov mládeže, jídelna, internetová klubovna , samozřejmostí je přístup žáků k internetu prostřednictvím Wi-fi.

Škola má akreditaci pro uznávání profesních kvalifikací Skladník, Pokladní, Prodavač aManažer prodeje. Dosažení všech umožňuje vykonat závěrečnou zkoušku a získat střední vzdělání s výučním listem v oboru Prodavač. Nově i profesní kvalifikace Sportovní masáže.

Škola rozšiřuje vzdělávací nabídku o možnost zkráceného vzdělávání (Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér)

Prohlídka školy je možná ve dnech otevřených dveří a kdykoli po předběžné domluvě.