UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD,
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, S.R.O.

ADRESS

Komenského 972/10
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 47900539
IZO: 110026179
RED IZO: 600016013

CONTACTS

CONTACT PERSONS

 • Ing. Radka Hronková
  ředitelka školy
 • Alena Burianová
  sekretariát

VIRTUAL TOUR

Virtual tour

PHOTOGALLERY

About school

Škola s více než padesátiletou tradicí má v současné době postavení obchodní společnosti s ručením omezeným. Byla založena v roce 1959 jako Učňovská škola. Postupně se transformovala až do dnešní podoby, kdy působí jako škola soukromá. Její vzdělávací nabídka je v rámci města s rozšířenou působností a bývalého okresu jedinečná. Z toho důvodu je ze strany žákovské a rodičovské veřejnosti o školu dostatečný zájem. Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.

Předmětem činnosti je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů. Koncepční zaměření vzdělávání je pro obchod a služby. Tomu odpovídají příslušné obory vzdělání zaměřené na služby v pohostinství, kadeřnické a kosmetické služby a služby související s propagační činností. Nově jsou také zařazeny služby v oblasti wellnes v oboru vzdělání masér.

Dále nabízíme vzdělávání dospělých v rámci Univerzity třetího věku, zabezpečování rekvalifikací, kurzů a ostatních vzdělávacích aktivit pro občany města Žďáru nad Sázavou a přilehlých obcí. Ve spolupráci s úřadem práce zajišťujeme také zvolené rekvalifikace případně profesní kvalifikace v oborech, které jsou blízké naší vzdělávací nabídce.

Další činností školy je ubytování a stravování žáků ve vlastním domově mládeže a školní jídelně a činnosti komerčního charakteru pro využití lůžkové kapacity domova mládeže a školní jídelny, zvláště o hlavních a vedlejších prázdninách, případně o víkendu. Dále pak sepětí teorie s praxí, komerční činnost v kadeřnickém a kosmetickém salonu, společně se zajištěním narozeninových oslav, svatebních hostin a rautů pro firemní akce. Také využití nově vybudovaného masérského salonu budeme komerčně využívat k poskytování masérských služeb pro zájemce z řad veřejnosti.

Obory vzdělávání:

s maturitní zkouškou:

 • » 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • » 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • » 64-41-L/51 Podnikání (denní nástavbové studium)
 • » 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

s výučním listem:

 • » 66-52-H/01 Interiérová a aranžérská tvorba
 • » 65-51-H /01 Kuchař – číšník
 • » 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
 • » 69-51-H/01 Kadeřník