UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Otevření nové prodejny COOP v Úsobrně

V září otevřela nová prodejna COOP v Úsobrně! Původní prodejna byla ve špatném technickém stavu a značně zastaralá, proto se vedení družstva rozhodlo pro výstavbu budovy nové, na stávajícím pozemku.

Koncem srpna byly veškeré stavební práce ukončeny, proběhla kolaudace a začalo se s přípravami k otevření nové prodejny. Prodejna je vybavena novým, moderním prodejním zařízením, chladicí a mrazicí technikou.
Přejeme příjemné nakupování!