UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


Historicky jedna z nejvýznamnějších podnikatelských návštěv z Číny v České republice.

Na konci května proběhla návštěva čínské delegace v čele s presidentkou družstev COOP v Číně paní Wang Xia. Ta reprezentuje strukturu s obřím ročním obratem 852 miliard USD, 2,2 milionů zaměstnanců a sítí 170 000 prodejen. Jedná se tak o jednu z nejvýznamnějších návštěv z Číny, která dosud Českou republiku navštívila. Delegaci uvítali zástupci spotřebních družstev COOP v České republice.

Setkání proběhlo na základě zájmu evropských spotřebních družstev, spolupracujících v organizaci EuroCOOP (kde je člen i COOP Česká republika), o navázání obchodní spolupráce s družstvy v Číně. Primárními oblastmi zájmu jsou pak nepotravinářské produkty, průmyslové výrobky a další zboží, které se z Číny vyrábí. Družstva v Číně totiž kromě maloobchodní a velkoobchodní činnosti provozují řadu podniků na výrobu tohoto zboží.

„Spotřební družstva se v České republice i v jiných státech Evropy soustředí především na regionální a kvalitní výrobky, což nás odlišuje od konkurence zahraničních řetězců. Průmyslové zboží však většina obchodníků dováží právě z Číny a je zde tak potenciál ke spolupráci.“ Říká Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP).

Šest zástupců vedení družstev Čína v čele s prezidentkou si v České republice prohlédlo několik prodejen COOP a také proběhlo společné jednání o možné obchodní spolupráci.

„Kromě dovozu průmyslového zboží jsme představili i vybrané výrobky českých firem, se kterými COOP v České republice spolupracuje a mohly by být zajímavé pro čínský trh.“ Uvedl Lukáš Němčík za Skupinu COOP.

Družstva jsou v Číně také silným hráčem na poli e-commerce, kde svým B2B obchodním portálem konkurují i známému serveru Alibaba a mají v portfoliu na 150 000 produktů a přes 6 milionů nakupujících firem.