UNION OF CZECH AND MORAVIAN
CONSUMER CO-OPERATIVES

+420 224 106 334
scmsd@coop.cz

U Rajské zahrady 3
130 00 Prague 3


COOP Ukrajina hostilo zasedání evropské organizace EuroCOOP

Největší evropská organizace spotřebních družstev EuroCOOP měla v dubnu 2018 zasedání představenstva, které proběhlo historicky poprvé na Ukrajině. Kromě průběžné agendy, stavu aktuální projektů a projednávané legislativy při EU proběhl i odborný seminář věnovaný vzdělávání a vztahu ke spotřebním družstvům. Zástupce COOPu z České republiky zde prezentoval školy COOP a jejich úspěchy. 

Z dalších států prezentovali své aktivity například kolegové z Ukrajiny, kteří na svých univerzitách a vyšších odborných školách mají na 7 000 studentů. Zajímavý je rozvoj středních škol v Itálii provozovaných COOPem Itálie, kteří v roce 2018 otevírají 30 nových škol, především s důrazem na střední školství. Coby podporu místních komunit pak provozuje COOP 25 základních škol ve Velké Británii, kdy je tato činnost bez zisku, pouze coby sociální aktivita. Celkově v Evropě provozují spotřební družstva vzdělávací organizace v každém druhém státu.

COOP Ukrajina

Spotřební družstva na Ukrajině byla založena v roce 1866 a dnes provozují na 16 000 maloobchodních prodejen po celé Ukrajině. Ty jsou členěny od supermarketů po drobné prodejny a také řadu tržišť. V centrální organizaci je sdruženo 24 členských družstev. Kromě maloobchodních prodejen také provozují na 300 hotelů a kolem 300 restaurací a kaváren. Unikátní je pak provozování vzdělávacího systému složeného z 2 univerzit a 20 vyšších odborných škol. Jsou tak největší soukromou vzdělávací institucí na Ukrajině.  Od roku 2016 zavádějí plošný rebranding prodejen na značku COOP a od letošního roku rovněž začali přechod na centrální nákup a marketing, který bude realizován přes Svaz Ukrajinských družstev.