SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

+420 224 106 217
svaz@skupina.coop

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3

Přehled družstev
skupiny COOP

Zástupci Skupiny COOP jednali s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem

Dne 14.4.2016 proběhlo v sídle spotřebních družstev COOP v Praze jednání hejtmana Kraje Vysočina MUDr.Jiřího Běhounka s předsedou představenstva Skupiny COOP Ing. Pavlem Březinou a za přítomnosti předsedů spotřebních družstev regionu Vysočina COOP HB Havlíčkův Brod a COOP družstvo Velké Meziříčí. Důvodem schůzky byla otázka dalšího udržení prodejen COOP na Vysočině, která je svojí rozdrobenou sídelní strukturou a velkým podílem malých obcí maloobchodně obsluhována především právě prodejnami COOP. Velmi podnětná a konkrétní diskuze otevřela otázky zájmu zachování provozoven v obcích různé velikosti, zajištění servisu místním obyvatelům, dobré provozní podmínky i otázky dalšího financování sítě prodejen. Rovněž bylo hovořeno o možné podpoře samosprávy Kraje Vysočina k udržení prodejen v malých obcích. Důležitým bodem jednání byla i otázka zachování sítě pošt. Česká pošta postupně plánuje uzavírání vybraných poboček a jejich provoz nabízí v rámci programu Pošta Partner dalším subjektům. Desítky poboček v tomto režimu provozují na svých prodejnách právě družstva COOP a mají zájem o další rozšiřování. 

Celá zpráva

Momenty z Retail Summitu 2016

Retail Summit představuje jedno z největších setkání obchodu a maloobchodu v České republice. Zde je ohlédnutí s předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev Ing. Pavlem Březinou.

 

Skupina COOP společně s Plzeňským Prazdrojem podpořila Fond kulturního dědictví nadace VIA

Rozvoj venkova, oživení drobných památek místního významu, úcta lidí k místu, kde žijí a podpora sousedské sounáležitosti. To jsou cíle programu Nadace Via - Fond kulturního dědictví, který se rozhodl podpořit Plzeňský Prazdroj společně se spotřebními družstvy Skupiny COOP.

Setkání s COOP Jednotou Slovensko

Zástupci spotřebních družstev Skupiny COOP se setkali s představiteli COOP Jednoty Slovensko v Bratislavě. Hlavní představitelé, Pavel Březina z České republiky a Gabriel Csollár ze Slovenska, spolu řešili prohloubení spolupráce při výměně zkušeností a prohloubení spolupráce v rámci společně spravované řady privátních značek COOP Premium, která nabízí nejvyšší řadu produktů a naleznete ji v prodejnách COOP v obou státech. COOP jednota Slovensko je jedničkou na trhu, působící po celé Slovenské republice s více jak 2 200 prodejnami a cca 150 000 členy.

Další aktuality

Jednotný nákup

Další služby

COOP školy


film and tv